Reference

Novostavba rodinného domu Praha Újezd

Novostavba rodinného domu realizovaná v Praze v Újezdě u Průhonic. Třípodlažní objekt, který má velmi důmyslně řešené hmotové dělení. Hlavními použitými materiály v extreriéru objektu jsoubetonové stěrky Zementine, lakovaná skla a přírodní kamenné obklady. Betonové stěrky Zementine jsou použity zároveň i na oplocení celého pozemku. Interier objektu je řešen dokonalou kombinací sádrokartonových podhledů se skrytým nepřímým osvětlením, skrytými vodícími prvky interierových závěsů a kompletně neviditelnými distribučními prvky vzduchotechniky a klimatizace. K objektu přiléhá rozsáhlá zahrada, která volně navazuje na blízký lesopark.

Novostavba bytového domu Praha - La Vida residence

- Nominace v rámci České ceny za architekturu 2023
- Vítěz Big see architecture award 2023

Pravidelný rastr a přísná forma domu vychází ze snahy vytvořit objekt funkčně i dispozičně co nejjednodušší, nepodléhající módě a krátkodobým trendům. Je zahalen do jemného závoje z nerezových prutů, který plynule přechází na balkónech a pobytové střešní terase v zábradlí. Tyčová síť slouží také jako podpora pro zeleň vinoucí se jak ze země, tak ze střešní zahrady.

Funkčně je objekt rozdělen na tři části. V přízemí se směrem do Šífařské ulice a předprostoru s parkováním otevírají prosklením komerční jednotky, od ulice odlehlou část zaujímají sklepní kóje bytů a nezbytné zázemí doplňující komfort pronajímatelných bytů – prádelna, sušárna, sklad odpadu atd. Osou domu prochází dominantní jednoramenné schodiště, které spolu s výtahem v čele propojuje dům vertikálně. Druhé a třetí nadzemní podlaží jsou čistě obytná (12 bytů 1+kk a 8 bytů 2+kk) s byty přístupnými z velkorysé oboustranně orientované chodby podél schodiště. Obytné místnosti apartmánů obíhají po celém obvodu domu, menší vnitřní trakt ke schodišti zaujímají zádveří a koupelny. V rohových částech se nachází dvoupokojové byty, při delších fasádách pak garsonky. Dispozice těchto dvou podlaží jsou identická, pouze na fasádě se rozehrávají posunutím balkonů. Chybějící zahrada na terénu podpořila myšlenku vzniku komunitní pobytové zahrady na střeše, včetně venkovního kuchyňského koutu s grilem a sezením. Přístup umožňuje jak vnitřní schodiště, tak výtah.

Novostavba rodinného domu Praha Satalice

Novostavba rodinného domu realizovaná v Praze Satalicích. Objekt má dvě jednoduché hmoty, které jsou od sebe, jak tvarově, tak i z pohledu z exterieru, materiálově diferencované. Nižší hmota, ve které se nachází denní část, je opatřena exterierovou stěrkou v designu betonu Zementine.Stejný materiál se opakuje i na oplocení, jehož promyšlené zámečnické výplně umožňují jen vybrané průhledy z určitého úhlu z ulice. Vyšší hmota je opatřena strukturální světlou omítkou a falcovanou sedlovou střechou, která v interieru velmi důmyslně distribuuje světlo střešními světlíky do interierových prostor,a to zejména do chodby se schodištěm.Schodiště tvoří samostatné dubové stupně a transparentí skleněné zábradlí.

Rekonstrukce rodinného domu - Podolí

Stavba byla realizována v obtížně přístupných podmínkách daných staveništěm, zejména komplikovaná byla přístupová cesta pro dodávky materiálů, transporty suti a veškeré mechanizace. Specifikem této stavby byl přístup z veřejné komunikace, kde v uliční čáře byl zhruba třímetrový zlom pod opěrnou stěnu, pod kterou byl umístěn samotný rekonstruovaný objekt. Objekt na počátku stavby byl kompletně odstrojen a vybourán, vč. stropních konstrukcí, části obvodových zdí, arkýřů a střechy. Specifikem stavby bylo komplikovanější statické zajištění, vestavba nových stropů, realizace přístavby. Třešničkou byla realizace dřevostavby – posledního patra objektu opláštěného fasádou z červeného cedru. Specifický architektonický výraz stavbě dodává pohledový železobeton, fasáda z Červeného cedru, hmota schodišťového traktu s obkladem Cembonitovými deskami typu Patina, množství ocelových konstrukcí v provedení žárový zinek a opatřených zábranami z nerezových sítí připravených na ozelenění popínavými rostlinami a zelená střecha. Nestandardní technické řešení stavby v kombinaci s nesnadným přístupem a svažitým pozemkem je charakterizováno komplikovaným vybouráním původních konstrukcí, podřezáním ponechaného zdiva a vložení izolace proti zemní vlhkosti, sanačními omítkami a podchytáváním řady konstrukcí.

Rekonstrukce rodinného domu - Jinonice

Rekonstruovaný objekt, který je charakteristický meziválečným datem výstavby a to jak výrazově tak především v použitých materiálech a dobových technických řešeních, byl naší společností kompletně zrekonstruován. Práce zahrnovali kompletní odstrojení objektu, změnu dispozice, podchycení veškerých nosných konstrukcí a prohloubení původních základů pod nosnými stěnami. Objekt má specifický systém sanace sklepa a systému odvětrání, který byl dán především nemožností podřezání stávajícího zdiva. Při rekonstrukci byl dodržován ráz objektu a výtvarné řešení odkazující na datum vzniku. Jednalo se především o repasování původního zábradlí, nové teraso podlahy, vnitřní dveře apod.

Přístavba - Barrandov

Realizace přístavby a částečné rekonstrukce původního objektu byla od počátku výzvou především díky obtížně přístupném pozemku a přístupu na stavbu, stavba je umístěna ve svahu nad skalním zlomem, tyto přístupové komplikace jsou ve výsledku kompenzovány fantastickým výhledem z nově realizované přístavby. Objekt při začátku prací byl částečně odstrojen a za provozu byla realizována přístavba ke stávajícímu objektu. Samostatná hmota přístavby ničím neodkazuje na původní objekt, je opláštěná fasádou z Cembonitových desek typu Patina, množstvím prosklených ploch, skleněného zábradlí teras, které nebrání přirozenému výhledu z interieru, systémem stínících prvků a množstvím různě členěných teras. Specifikem této stavby bylo navržení a realizace komplikovaných detailů fasády, skleněných zábradlí a teras s foliovou hydroizolací. Architektonický výraz celé stavby potrhuje citlivě řešená zahrada s množstvím pohledových železobetonových konstrukcí, nerezových prvků a kombinace dřevěných segmentů.

Rekonstrukce lidové školy umění

Ve areálu značně zchátralého statku byla bývalá budova vedení námi adaptována a kompletně zrekonstruována, tak aby mohla soužit jako lidová škola umění. Stavba byla termínově velmi limitována a v průběhu výstavby se postupně vyskytovaly skutečnosti, které se původně neočekávaly, zejména podstatně horší stav krovu a stropních trámových konstrukcí. Tyto skutečnosti vedly ke změně technologického postupu výstavby a k výměně nevyhovujících konstrukcí. Specifikem stavby bylo kompletní podřezání stávajících nosných konstrukcí a množství podchytávek, ve své podstatě z původního objektu nakonec zůstaly pouze svislé nosné konstrukce. I přesto byl původní architektonických výraz objektu zachován i když nyní slouží jinému účelu než původně. To je ostatně patrné z fotek před a po rekonstrukcí.

Rekonstrukce a přístavba prvorepublikové vily

Původní legionářská prvorepubliková vila byla naší společností kompletně zrekonstruována (tedy mimo stávající střechy), v rámci rekonstrukce byla provedena přístavba garáže a rozsáhlé ocelové konstrukce terasy vysunuté nad zahradu. Tato konstrukce je opatřena systémem stínění a podlahou z tropického dřeva. Výsledný výraz jak v exterieru tak i v interieru odkazuje na původní architektonický ráz objektu a to použitím historizujícího členění fasád, cihelných konstrukcí oplocení apod. Citlivé zakomponování moderních architektonických prvků dává objektu jedinečný charakter, který se těžko okoukává. Specifikem stavby bylo podchycení velké části zdiva a prohloubení části původního objektu o patro níž, komplikovaná realizace přístavby vč. zajištění původního objektu a přilehlého oplocení, podřezání stávajících nosných konstrukcí a doplnění hydroizolací proti zemní vlhkosti, které původní objekt postrádal.

Novostavba rodinného domu - Veleň

Moderní novostavba rodinného domu s charakteristickým členěním hmoty a povrchů. Požitými prvky je zejména opláštění části fasád z desek Cembonit patina v kombinaci se skleněnými prvky zábradlí a olivově šedou fasádou.

Novostavba rodinného domu - Mníšek pod Brdy

Novostavba rodinného domu svým výrazem odkazuje na umístění pod Brdy, fasáda přízemí je rozčleněná nůtami, na které v kolmém směru navazuje dřevěné opláštění vrchní části stavby.

Novostavba rodinného domu - Komořany

Novostavba rodinného domu v jednoduše členěné hmotě, která je jakoby zády orientována do ulice a otevírá se směrem do zahrady, kde z interieru díky množství skleněných ploch poskytují jedinečné průhledy do zahrady, specifikem je v interieru umístěný bazén s efektním přístupem přes skleněný strop a v něm umístěným točitým schodištěm.