Pohledový beton

Pohledový beton je v současné době jeden z nejdůležitějších prvků designu architektury. Pohledovým betonem dnes rozumíme viditelné betonové plochy, které mají splňovat architektem definované technické a především estetické požadavky. V mnoha případech je právě pohledový beton nejlepším řešením, kvůli konstrukčním vlastnostem, ekonomickým či estetickým. Plochy pohledového betonu je možné opatřit texturou dle různých představ o konečném estetickém výrazu plochy. Do betonové plochy mohou být obtisknuta struktura prken různé hrubosti, šířce a sukovitosti. Pokud je požadován klasický pohledový beton s obtisknutými prvky pohledového bednění je možné plochy dále brousit a výslednou plochu opatřit povrchovou úpravou a povrch tzv. zapečetit. Obecně platí že strukturální možnosti pohledového betonu jsou neomezené.