Podřezání

Podřezání vlhkého zdiva provádíme buďto řetězovou pilou nebo diamantovým lanem. V podstatě se jedná o dodatečnou izolaci metodou podřezáním diamantovým lanem či řetezovou pilou a následným vložením izolace proti zemní vlhkosti. Metoda podřezání se volí podle materiálové charakteristiky konstrukce, použité vazby zdiva a stavu konstrukce.