Sanace

V rámci stavebních úprav a rekonstrukcí objektů provádíme také sanační a izolační práce, při kterých jsou Fyzikální a technické vlastnosti původních konstrukcí vylepšeny pomocí současných stavebních řešení, moderních materiálových a technologických postupů. Stavební procesy typu podchytávání konstrukcí, podřezávání objektů, realizace dodatečné hydroizolace, injektáže a sanační omítkové systémy realizujeme běžně na rekonstruovaných objektech.