Elektromagnetické odstínění

Stínění je konstrukčním prostředkem k zeslabení pole rušivých signálů ve vymezené části prostoru. Elektromagnetická pole, která vycházejí ze sítě mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení jsou škodlivá pro lidský organismus. Lidé pak mohou trpět bolestmi hlavy či nespavostí. Protože je těmto polím a jejich působení vystaveno velké množství lidí, je třeba se intenzivně zaobírat i minimálním možným zdravotním rizikem, které by mohly člověku způsobovat. Proto doporučujeme použití elektromagnetického odstínění k vytvoření tzv. klidové zóny.